Zachráňme
životy— spolu.

Podajme spoločne pomocnú ruku
ľuďom chorým na leukémiu a iné
hematologické ochorenia.

Každým rokom stúpa
počet detí a dospelých
s poruchami krvotvorby.

Krátky zaujímavý fakt o krotvorných bunkách,
ktorý môže byť aj na dva a viac riadkov...

Nádej na plnohodnotný život
často prináša až transplantácia
krvotvorných buniek.

Krátky zaujímavý fakt o rastúcej krivke
hematologických ochorení na Slovensku

Aby sme zvýšili nádej na
liečbu ťažko chorých, založili
sme Nadáciu Leukémie.

Krátky zaujímavý fakt o rastúcej krivke
hematologických ochorení na Slovensku

Vďaka vašej pomoci
pomohla nadácia stovkám
pacientov z celého Slovenska.

Krátky zaujímavý fakt o tom, ako Nadácia Leukémia
pomohla, čo zakúpila, vybavila, zabezpečila...