Čo je leukémia

Leukémia je zhubné nádorové ochorenie krvotvorných orgánov, pri ktorom nastáva nekontrolovateľné množenie kmeňových buniek krvotvorby na rôznom stupni vývoja.

Tieto bunky (blasty) majú porušený proces dozrievania a súčasne i narušenú schopnosť vykonávať svoje funkcie v organizme. V kostnej dreni sa progresívne zvyšuje množstvo blastov, ktoré postupne potláčajú normálnu krvotvorbu, prenikajú do krvného obehu a infiltrujú rôzne orgány a štruktúry.

Leukémia je medzi zhubnými nádorovými ochoreniami zastúpená relatívne nízkym percentuálnym výskytom. Na Slovensku podľa najnovších štatistických údajov Národného onkologického registra SR ochorelo na ňu za rok 445 ľudí (233 mužov, 211 žien), čo zodpovedá 2,2% z celkového výskytu onkologických ochorení.

Závažnosť tejto choroby, napriek pomerne malej chorobnosti vyplýva zo značného stupňa zhubnosti, najmä jej akútnych foriem. Vďaka pokroku v liečbe zavedením nových účinných postupov je dnes možné zachrániť mnohých pacientov, ktorí v minulosti boli beznádejne odsúdení na smrť. Preto je účelné, aby široká laická verejnosť bola informovaná o tomto druhu onkologického ochorenia.

Na rozdiel od chorých na zhubné nádory jednotlivých telesných orgánov, napr. žalúdka, čreva, kože, dutiny ústnej a iných, pacienti s leukémiou majú veľmi nejasné predstavy a vedomosti o svojej chorobe. Laici ju často považujú za rakovinu krvi.

Vlastná príčina ochorenia nie je známa. Známe sú však niektoré faktory, ktoré zvyšujú riziko ochorenia na leukémiu. Predovšetkým je to ionizačné žiarenie , ktoré sa všeobecne radí medzi tzv. karcinogénne (rakovinotvorné) faktory. Ionizačné žiarenie môže vyvolať genetické (dedičné ) zmeny v kmeňových bunkách krvotvorby, čo má za následok vznik leukémie.

Častejší výskyt leukémie sa zaznamenal u ľudí vystavených účinkom ionizačného žiarenia. U Japoncov, ktorí prežili výbuch atómovej bomby, sa výskyt leukémie zvýšil dvadsaťnásobne podľa vzdialenosti od epicentra explózie. So zvyšovaním dávky ožiarenia sa zvyšuje riziko ochorenia na leukémiu.

Potenciálnym leukémogenným faktorom sú tiež chemické látky, ako napr. benzén, chloramfenikol a fenylbutazón. Najnovšie i fajčenie cigariet sa zaraďuje medzi rizikové faktory pri leukémii.

Niektoré genetické abnormality, napr. Downov syndróm (mongolizmus), sú spojené so zvýšeným výskytom leukémie. Súrodenci chorých na Downov syndróm, najmä jednovajíčkové dvojčatá bývajú častejšie postihnuté leukémiou.

Prečítajte si viac o: