Čo potrebujeme

Vzľadom na narastaujúci počet pacientov a neustále sa zvyšujúce náklady na prevádzku, uvítame každú pomoc.

Medzi najakútnejšie materiálne vybavenie, ktoré plánujeme zo získaných finančných prostriedkov nakúpiť, patria:

- infúzne pumpy
- bed side monitory
- hematologický krvinkový analyzátor XT-2000i (Sysmex)
- ožarovač krviniek pre zabezpečenie substitučnej hemoterapie
- termostat na ukladanie hemokultúr
- USG prístroj na zavádzanie centrálneho venózneho katétra
- centrálny monitoring pacientov na transplantačnej jednotke a JIS

Pomôcť nám môžete jednorazovo alebo dvoma percentami z dane. Okrem materiálnej pomoci však uvítame aj formu darovania krvi či kostnej drene.

Za každú pomoc Vám srdečne ďakujeme.