VI. benefičný koncert v prospech Nadácie Leukémie

Dňa 5. 9. 2010 sa uskutočnil VI. benefičný koncert v rímsko-katolíckom kostole sv. Vincenta de Paul na Tomášikovej ulici v Bratislave - Ružinove.

Na koncerte vystúpili umelci, muzikáloví herci a speváci:

Katarína Hasprová,
Mirka Partlová,
Róbert Halák,
Ján Slezák.

Ich piesne zo svetových muzikálov zožali u prítomných veľký aplaus. Sprievodné slovo počas koncertu mala pani Sandra Jonisová Vychlopenová.

Koncert otvorila a prítomných privítala správkyňa nadácie a organizátorka koncertu, pani Mária Bakičová, duchovným slovom prispel správca farnosti, pán farár Augustín Slaninka. O činnosti Nadácie Leukémie, prítomných oboznámil Doc. Martin Mistrík, prednosta Kliniky hematológie a transfúziológie krvi. Nadácia finančnou pomocou prispieva k zlepšeniu prístrojového vybavenia, ako aj k udržiavaniu hygienického štandartu na klinike, nadácia prispela aj k budovaniu Národného registra darcov kostnej drene pri KHaT. Tento rok sa prvý raz uskutočnila nepríbuzenská transplantácia kmeňových krvotvorných buniek z tohto registra pre pacienta s leukémiou.

Počas koncertu sa konala zbierka v prospech nadácie, za účelom prispieť na prestavbu ambulantných priestorov Kliniky hematológie a transfúziológie krvi. Výťažok zbierky zo VI. Benefičného koncertu bol 900€.

Nadačná rada ďakuje všetkým návštevníkom za účasť a za finančné príspevky.