Kontakt

Máte otázky? Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom formulára, e-mailom alebo telefonicky.

Kontaktné údaje

Nadácia Leukémie
UNB Bratislava
pracovisko Petržalka
Antolská 11
851 07 Bratislava

IČO: 308 45 271
DIČ: 202 15 475 06

Registr. číslo: 203/Na-96/268

+421 908 772 209

nadacia@nadacialeukemie.sk

Bankové spojenie pre finančné príspevky

Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK96 3100 0000 0040 0012 7907

Bankové spojenie pre príspevky 2% z dane

Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK55 3100 0000 0040 0012 7966

Kontaktný formulár