Poslanie

Nadácia Leukémie je verejnoprospešná, nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá podáva pomocnú ruku ľuďom chorým na leukémiu a iné hematologické ochorenia.

Každým rokom stúpa počet detí aj dospelých s hematologickými a inými malignitami, poruchami krvotvorby, ktorým nádej na zdravý a plnohodnotný život prináša zväčša až úspešná transplantácia krvotvorných buniek.

Liečba našich pacientov na úrovni súčasných poznatkov v dnešnej finančnej situácii je nesmierne náročná. Peniaze od zdravotných poisťovní a od štátu nestačia v plnom rozsahu kryť nákladnú liečbu.

Intenzívna chemoterapia, transplantácia krvotvorných buniek a s nimi spojená podporná liečba je veľmi drahá — náklady na ne sa pohybujú rádovo v desiatkach tisíc eur. Zdravotné poisťovne síce preplácajú náklady na lieky a niektoré špeciálne materiály spotrebované pri transplantácii, ale veľkým problémom zostáva napríklad zakúpenie moderných prístrojov, zabezpečenie ich nákladnej prevádzky a zavádzanie špeciálnych laboratórnych postupov.

Tím nadácie

Aby sa zvýšila nádej na vyliečenie ťažko chorých, niekoľko lekárov z Kliniky hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice (ďalej ako KHaT UN) v Bratislave založilo v roku 1994 Nadáciu Leukémie. Na tejto klinike nadácia vyvíjala svoju činnosť až do leta roku 2003. Dňa 1 júla 2003 prebehla na základe rozhodnutia ministerstva zdravotníctva delimitácia KHaT FN Mickiewiczova do FNsP Bratislava, pracovisko Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava. Nadácia Leukémie samozrejme nasledovala svojich pacientov a svoje sídlo umiestnila tiež v UN Bratislava, pracovisko Petržalka.

Naša nadácia vidí svoje poslanie v boji so zákernou leukémiou na viacerých bojových poliach:

  • finančne podporuje liečebnú starostlivosť o ľudí s týmto ochorením, v mnohých prípadoch len čiastočne hradenú zdravotnými poisťovňami, zabezpečuje modernizáciu prístrojového a technického vybavenia v záujme zlepšenia diagnostiky a liečby leukémií na KHaT LFUK SZU v Bratislave, kde je aj sídlo nadácie,
  • finančne podporuje program transplantácií krvotvorných buniek, a tým im prináša nádej na zdravý i plnohodnotný život,
  • pravdepodobnosť, že vhodným darcom krvotvorných buniek (v prípade nutnosti transplantácie) bude blízky príbuzný pacienta je však len 25 %, v prípade nezhody je potrebné hľadať pre pacienta nepríbuzného darcu medzi zdravými dobrovoľníkmi. Nadácia Leukémie sa preto zameriava na vybudovanie Národného registra darcov kostnej drene SR, na jeho postupné rozširovanie, čo je mimoriadne nákladné a finančné prostriedky neposkytuje ani štát, ani zdravotné poisťovne.

Nadácia Leukémie pôsobí na Klinike hematológie a transfúziológie LFUK a SZU (ďalej ako KHaT) v UN Bratislava, pracovisko Petržalka v Bratislave, ktorá ako jediná v Slovenskej republike má akreditáciu na nepríbuzenskú transplantáciu krvotvorných buniek. Pacienti z celého Slovenska hľadajú pomoc na tomto pracovisku.

Transplantácie krvotvorných buniek sa začali vykonávať v roku 1989. Do konca roka 2013 bolo vykonaných 318 príbuzenských transplantácií (od zhodného darcu - súrodenca pacienta), 139 nepríbuzenských transplantácií (od zhodného darcu - dobrovoľníka z registra darcov kostnej drene) a 322 autológnych transplantácií (transplantácia vlastnej kostnej drene pacienta, resp. vlastných krvotvorných buniek).

Tím nadácie

KHaT úzko spolupracuje aj s Národným registrom darcov kostnej drene, ktorý vyhľadáva a testuje vhodných darcov pre dospelých pacientov a aj pre potreby detskej transplantačnej jednotky. Prví úspešne transplantovaní pacienti žijú už viac ako 20 rokov. Jeden z nich sa po transplantácii oženil a stal otcom, iná pacientka dva roky po transplantácii porodila dieťatko. Ide pritom o ľudí, ktorí by bez transplantácie s najväčšou pravdepodobnosťou už neboli medzi nami.

Prvá nepríbuzenská transplantácia kostnej drene na Slovensku sa uskutočnila v roku 1999 na KHaT FN od dobrovoľného darcu z Českého národného registra darcov kostnej drene v Plzni. Pacient zvládol transplantáciu úspešne a dnes vedie normálny život.