III. benefičný koncert v prospech Nadácie Leukémie

Zorganizovali sme 3. benefičný koncert v prospech Nadácie Leukémie, ktorý sa uskutočnil dňa 3. júna 2007 o 16:00 hod. v Bratislave – Ružinove, v rímskokatolíckom kostole svätého Vincenta de Paul na Tomášikovej ulici.

Benefičný koncert sa uskutočnil za účelom verejnej zbierky na zakúpenie prístroja COBE Spectra Apheresi, ktorý pomáha pri mnohých hematologických ochoreniach. Okrem iného dokáže z krvi izolovať kmeňové bunky, jednojadrové bunky a granulocyty, ktoré sa následne dajú použiť na transplantáciu, alebo liečenie akútnych hematologických stavov u hematologických pacientov.

Protagonisti benefičného koncertu boli pán Martin Babjak, operný spevák, klavírny sprievod pán Daniel Buranovský.

Programom Vás sprevádzal pán Štefan Bučko, člen činohry SND.

Program:

  • Slávnostné otvorenie 3. benefičného koncertu, privítanie hostí a účastníkov.
  • Duchovné slovo pátra Slaninku z rímskokatolíckeho kostola svätého Vincenta de Paul.
  • Príhovor prezidentky Nadácie Leukémie pani MUDr. Evy Demečkovej, primárky Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP sv. Cyrila a Metoda.
  • Koncertné vystúpenie umelca pána Martina Babjaka, operného speváka s klavírnym sprievodom pána Daniela Buranovského.
  • Príhovor pani Mgr. Marcely Schauerovej, pacientky Kliniky hematológie a transfuziológie.
  • Pokračovanie koncertného vystúpenia umelcov pána Martina Babjaka a pána Daniela Buranovského.
  • Slovo na zamyslenie pani Mgr. Marcely Schauerovej.
  • Ukončenie 3. benefičného koncertu.

Ďakujeme za Vašu účasť a vysoko si vážime Vašu snahu pomôcť človeku v ťažkom ochorení.