Darujte peniaze

Nadácia Leukémie je verejnoprospešná, nezisková organizácia, ktorá funguje bez finančnej podpory štátu, len s pomocou príspevkov od verejnosti.

Financie potrebné k realizácii všetkých programov získava nadácia z niekoľkých zdrojov — od jednotlivých osôb a organizácií, 2% z dane odvedenej štátu od fyzických i právnických osôb a úrokmi z majetku nadácie.

Pre napĺňanie poslania Nadácie Leukémie je potrebná nielen profesionalita a presvedčenie lekárov i zdravotníckeho personálu, ale aj duchovná a finančná priazeň jednotlivcov, organizácií i firiem v našej krajine.

Našimi podporovateľmi a darcami v minulých rokoch boli stovky občanov, ktorí prispeli na nadačný účet prostredníctvom bankových prevodov, alebo poštových zloženiek. Všetkým nemenovaným ľuďom, ktorí často neváhali vziať zo svojho mála a darovať to na potrebnú a zmysluplnú činnosť, ÚPRIMNE ĎAKUJEME . Rovnako radi vyslovujeme poďakovanie i všetkým sponzorom, venujúcim nám peniaze, alebo prístroje formou darovacej zmluvy.

Pre napĺňanie poslania Nadácie LEUKÉMIE je potrebná nielen profesionalita a presvedčenie lekárov i zdravotníckeho personálu, ale i Vaša priazeň. Ďakujeme.

Bankové spojenie

Prima banka Slovensko, a.s.
Nadácia Leukémie
Číslo účtu: 4000 127 907/3100
IBAN: SK96 3100 0000 0040 0012 7907

IČO: 308 45 271
DIČ: 202 15 475 06
Registr. číslo: 203/Na-96/268
tel. 02-63532168