V. benefičný koncert v prospech Nadácie Leukémie

Dňa 21.6.2009 sa konal V. benefičný koncert v prospech Nadácie Leukémie v Bratislave–Ružinove, v rímskokatolíckom kostole svätého Vincenta de Paul na Tomášikovej ulici.

Uskutočnil sa za účelom zbierky na zakúpenie infúznych púmp. Infúzne pumpy s kalibračným programom sú určené pacientom na infúzie liekov, ktoré vyžadujú presné dávkovanie.
Výťažok z benefičného koncertu bol 955,70 eur.

Protagonistami koncertu boli:

pani Henrieta Vrábelová, operný spev, finalistka súťaže Slovensko má talent,
pán Ján Babjak, operný spevák,
pán Peter Cingeľ, operný spevák,
pán Branislav Lorenc, spievajúci lekár,
pán Daniel Buranovský, klavír,
pán Ľudovít Marcinger, klavír,spevácky
zbor Cantus s dirigentom pánom Jurajom Jartimom,a sólistami
Srdcom sprevádzala:pani Bibiana Ondrejková.

5. benefičný koncert slávnostne otvorila a srdcom s veľmi kultivovaným prejavom moderovala pani Bibiana Ondrejková. Duchovné slovo zaznelo z úst pátra Augustína Slaninku z rímskokatolíckeho kostola svätého Vincenta de Paul. Nasledoval oficiálny príhovor prezidentky Nadácie Leukémie pani MUDr. Evy Demečkovej, primárky Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP sv. Cyrila a Metoda.

Pán Martin Babjak sa ospravedlnil z dôvodu povinností v zahraničí – prítomným odovzdala jeho pozdrav a ospravedlnenie pani moderátorka. Preto koncertné vystúpenie zahájil jeho brat pán Ján Babjak, sólista SND s klavírnym sprievodom pána Daniela Buranovského. Pán Ján Babjak dokázal svoju spevácku kvalitu tak dobre ako jeho starší brat Martin. Bol viac ako náhradník. Potešil auditórium nesmrteľnou piesňou Ave Maria. Nádherné.

Ozdobou koncertu bolo vystúpenie speváckeho zboru Cantus, pod taktovkou Juraja Jartima, najmä vďaka sólistke Henriete Vrábelovej, mimoriadne úspešnej finalistke súťaže Slovensko má talent. Zo zlatého hrdla Henriety Vrábelovej zazneli majstrovsky podané melódie, ktoré boli vynikajúco podporené zborom. Za to si viacnásobne vyslúžila standing ovation, čo bola aj zásluha výborného speváckeho zboru Cantus a jeho dirigenta Juraja Jartima. Pije Jezu v podaní zboru, Henriety Vrábelovej a Štefana Hrabovca bolo úžasné.
Koncertné vystúpenie pokračovalo krásnymi áriami z hrdiel Petra Cingeľa a Branislava Lorenza, ktorého spev je koníčkom, jeho profesia je lekár ORL. Na klavír ich sprevádzal pán Ľudovít Marcinger.

Program koncertu bol kvalitný, veríme, že kto prišiel, neoľutoval. Prítomné obecenstvo to viditeľne vyjadrilo a umelcov na záver odmenilo dlhotrvajúcim potleskom.

Organizátori ďakujú návštevníkom za účasť a za finančné príspevky, ktorými pomohli ľuďom v ťažkom ochorení.