Čo sme dosiahli

Činnosť nadácie možno rozdeliť do dvoch etáp. Do júla 2003 sme sa zameriavali na pozdvihnutie úrovne poskytovania zdravotníckej starostlivosti na KHaT FN na Partizánskej ulici v Bratislave. Po júli 2003 pôsobíme v FNsP Bratislava, pracovisko Petržalka v Bratislave, pričom naše poslanie ostáva stále rovnaké.

Prvá etapa

Nadácia hradila nákup, prevádzku a údržbu prístrojového i technického vybavenia KHaT FN, ktoré Fakultná nemocnica v Bratislave nebola schopná pokryť z vlastných finančných zdrojov.

Druhá etapa

Na základe delimitácie KHaT Partizánska do FNsP Bratislava, pracovisko Petržalka v Bratislave zmenila Nadácia Leukémie svoju adresu. Zmenilo sa miesto činnosti nadácie, ale nie jej poslanie a obsah. Začína sa pre nás nová etapa — nadviazať na materiálne a technické pomery novej kliniky a prispieť svojou ochotou a zručnosťami k ich ďalšiemu zveľaďovaniu a rozširovaniu.

Vďaka Nadácii Leukémie a vďaka ľuďom, ktorí ju podporili finančne, boli od roku 1995 do roku 2013 zakúpené prístroje a technické vybavenie a zmodernizované priestory kliniky v hodnote viac ako 360 000 €. Medzi finančne najnákladnejšie položky, v hodnote nad 1 000 €, patria:

- kryokonzervačné zariadenie na zmrazovanie KT buniek, 33 000 €
- bedside monitor 83 000 €, 2 kusy
- nádoba na kvapalný dusík, 2 830 €
- vodný kúpeľ do laboratória, 2 230 €
- desať infúznych púmp, každá v hodnote 2 000 €
- defibrilátor na resuscitáciu pacienta so zástavou srdca, 5 730 €
- klimatizačné zariadenie, 4 600 €
- počítačové vybavenie pre liečbu a administratívu, 4 269 €
- nosidlá s podvozkom pre pacientov, 1 730 €
- odsávačka na odsávanie zahlienených dýchacích ciest, 1 870 €
- 12 infúznych púmp, každá v hodnote 670 €
- televízor, 370 €
- ultrazvukový inhalátor, 670 €
- digitálne tlakomery 9 ks v hodnote 970 €
- a ďalšie prepotrebné prístroje
- výmena starých okien za plastové
- neustála údržba a modernizácia prístrojov a zariadenia na KHaT

Nadácia Leukémie zároveň financovala nákladnú prestavbu transplantačnej jednotky v hodnote 50 000 € na svojom pôvodnom pôsobisku na Partizánskej ulici v Bratislave. Prestavba zahŕňala položenie novej strešnej krytiny, 5 samostatných izieb s vlastným sanitárnym zariadením pre 5 jednotlivých pacientov (nevyhnutné kvôli strate imunity u pacienta po transplantácii).

Priestory na KHaT v UNsP sv. Cyrila a Metoda, určené pre pacientov s onkohematologickými chorobami boli v nevhodnom technickom stave, preto nadácia v súlade so svojim štatútom z vlastných zdrojov dlhodobo financuje rozsiahle stavebné úpravy.

Na náklady nadácie bola do konca roka prestavaná, vymaľovaná a zariadená kancelárskym a laboratórnym nábytkom laboratórna, transfuziologická a klinická časť v sume takmer 175 000 €.