IV. benefičný koncert Nadácie Leukémie

Dňa 8. 6. 2008 sa konal v kostole sv. Vincenta de Paul na Tomašíkovej ulici v Bratislave už avizovaný IV. benefičný koncert Nadácie Leukémie. Napriek tomu, že v poslednej chvíli odvolal svoje účinkovanie pán Miroslav Dvorský, ktorého zadržali nečakané zmluvné povinnosti v Nemecku, koncert dopadol veľmi dobre, ohlasy boli veľmi uspokojujúce.

Vystúpenie Adriany Kučerovej, bratislavského zboru Pressburger Singers, Juraja Havaja, za klavírneho doprovodu pána docenta Buranovského, s krásnymi opernými áriami v zaplnenom kostole, dodali koncertu správnu a dôstojnú atmosféru. Koncert svojím živým a bezprostredným moderovaním obohatila Sandra Vychlopenová. Úvodné vrelé slová predniesol správca farnosti Augustín Slaninka. V ďalšom vstupe oboznámila prezidentka nadácie MUDr. Eva Demečková o cieľoch Nadácie Leukémie a o účelu finančnej zbierky.

Nečakaným a milým bolo vystúpenie pána Benedikta Rovana z Kanady, ktorý daroval pre svojho brata periférne kmeňové bunky. Bol nadšený prácou kliniky, ale aj našimi aktivitami, ktoré by chcel aj z Kanady podporovať.

Veľká vďaka patrí pánovi Jurajovi Havajovi, ktorý bol požiadaný len pred koncertom, aby vystúpil, on ochotne prišiel a obohatil svojím spevom program koncertu.

Pri zbierke, ktorá sa konala v kostole sme vyzbierali 32 710 Sk. Peniaze budú použité na zakúpenie monitorov na sledovanie životných funkcií pre pacientov Kliniky hematológie.

Ďakujeme za bohatú účasť, ďakujeme za vaše finančné príspevky. Vážime si vašu ochotu pomôcť pacientom v boji s ťažkým ochorením.